Dokument

Kunskap är viktigt. Här kan du ta del av värdefulla dokument som underlättar förändringsarbete.  

Kunskapsstöd i förändring – En skrift om användning av arbetstagarkonsulter i Sverige

Möjligheterna för lokala fackliga organisationer att ta hjälp av experter, s k arbetstagarkonsulter, i samband med strukturomvandling och förändringsarbete har funnits i Sverige i 50 år.

Skriften beskriver erfarenheter från 50 år av konsultanvändning i företag och förvaltningar – alltifrån nedläggning och flyttning av verksamheter till omorganisationer och införande av ny teknik. Det gemensamma för alla dessa är att det har varit stora förändringar som påverkat såväl verksamheten och dess effektivitet som medarbetarnas arbetssituation och anställningstrygghet. Med arbetstagarkonsultens hjälp har ofta dialogen förbättrats inom företagen genom att fackliga företrädare fått en ökad kunskap och ledningen en ”second opinion”. Dessutom har konsulter visat på alternativa sätt att genomföra förändringsarbetet. Arbetstagarkonsulten har genom åren blivit ett av flera verktyg i den svenska samverkansmodellen på arbetsmarknaden.
Författare är Per Tengblad, senior arbetstagarkonsult.

Kunskapsstöd i förändring - 50 år med arbetstagarkonsult.pdf

Arbetstagarkonsulter inom EESUN (ett nätverk ATK Arbetsliv är med) har skrivit boken ”What about the workers, 40 years of labour consulting in Europe”.

Vår förhoppning är att e-boken ska kunna vara av intresse och nytta inte minst i det fackliga arbetet kring omställningsfrågor men också bidra till en ökad kunskap om nytta och möjligheter kring användning av arbetstagarkonsult.

What about the workers.pdf
Anställda med bestämmande.pdf

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

  • Oberoende bedömning
  • Era synpunkter tas tillvara
  • Ökad kunskap
Login