Löntagarkonsult

En löntagarkonsult är ett expertstöd för de lokala fackliga organisationerna vid större förändringsarbeten. Vårt arbete som löntagarkonsulter syftar till att ge er som är fackliga företrädare bästa tänkbara förutsättningar vid förhandling och samtal med företagets ledning. Med en gedigen erfarenhet och kunskap kan vi effektivt fördjupa oss i verksamheten och presentera allt från verksamhetsanalyser till konkreta och långsiktigt hållbara åtgärdsförslag.

Anlita löntagarkonsult

Fackliga organisationer har rätt att anlita en löntagarkonsult vid väsentligt stora  förändringar av verksamhet. Med löntagarkonsulten får den fackliga organisationen stöd med att granska underlag och avsikter kring förändringar inför kommande förändringsbeslut. Detta arbete underlättar en god dialog med arbetsgivare och ökar möjligheten för er fackliga att påverka kommande förändringsbeslut. Efter stöd av en löntagarkonsult upplever fackliga representanter ofta att samverkan med arbetsgivare blir bättre och mer långsiktig.

Avser ni att anlita en löntagarkonsult tar ni kontakt med arbetsgivaren och informerar om detta. Därefter hör ni av sig till oss på ATK genom att skicka ett mejl till PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86aW5mb0BhdGsuc2UiPmluZm9AYXRrLnNlPC9hPg== eller ringa oss på 08-694 04 50.

Det här gör en löntagarkonsul

Vi stödjer de fackliga företrädarna på flera olika sätt. Tack vare vår gedigna erfarenhet och kunskap kan vi bidra med insikter som driver arbetet framåt, ger en tydligare bild och djupare kunskap om verksamheten. Detta omfattar bland annat strategiska, ekonomiska och organisatoriska områden.

Löntagarkonsulter kan anlitas i flera olika sammanhang. Här nedan är exempel på några situationer där en löntagarkonsult anlitas där sysselsättning och företagets ekonomi kan påverkas:

  • Förändring av verksamhet, t ex när företaget vill kompetensväxla, vill flytta verksamheten till lokaler med annan ytlösning eller digitalisering av verksamhet
  • Flytt av verksamhet, till ex vid en ev. outsourcing
  • Avveckling av verksamhet, t ex när en produktionsenhet avses att stängas ner

I vårt arbete som löntagarkonsulter gör vi olika typer av insatser beroende på uppdragets karaktär. Generellt sett så utgår vi från en nulägesanalys av var organisationen befinner sig samt en gedigen granskning av de planer och underlag som ligger till grund för de eventuella förändringarna. Dessutom intervjuer vi chefer på olika nivåer, sakkunniga, fackliga representanter. Utifrån detta ger vi sedan de fackliga företrädarna rätt underlag för att kunna bemöta och förhandla med företagets ledning på ett så konstruktivt sätt som möjligt.

Rätt till löntagarkonsult

Enligt Utvecklingsavtalet (UVA), tecknat mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv, har fackliga organisationer, i företag med mer än 50 anställda, rätt att anlita en löntagarkonsult som arbetsgivaren bekostar.

Detta gäller vid förändringar av verksamheten som väsentligt kan påverka de anställdas sysselsättning, arbetsuppgifter och företagets ekonomi.

Frågor om löntagarkonsult

För den som aldrig anlitat en löntagarkonsult tidigare kan det vara svårt att veta vilken hjälp man kan få. Vi finns tillgängliga för ett förutsättningslöst samtal för att hjälpa dig vidare. Har du några frågor om vad det innebär att anlita en löntagarkonsult, vad en löntagarkonsult kan göra för ert företag/organisation eller något annat om rollen så är du varmt välkommen att höra av dig.

Läs vidare på våra andra sidor om ATK och arbetstagarkonsultation.

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

  • Oberoende bedömning
  • Era synpunkter tas tillvara
  • Ökad kunskap
Login