Ett strategiskt stöd för facken vid stora förändringar

Som arbetstagarkonsult stödjer vi lokala fackliga före­trädare vid verksamhets­förändring. Till exempel när ledningen avser att flytta verksamhet, inför en större omorganisation, vid risk för ned­läggning eller övrig händelse i företaget eller organisationen.

Vi analyserar förändrings­förslag, lyssnar av organisationen, granskar besluts­underlag och bedömer även alternativa förslag. Våra insatser ger fack och ledning en oberoende analys av förändrings­förslag. Ett stöd genom hela arbetet.

2500 uppdrag sedan 1985

Med en lång erfarenhet och en stor samlad kunskap från många branscher utför vi våra uppdrag utifrån era behov.

Arbetstagarkonsult

Vi ger dig som facklig företrädare stöd inför förhandlingar och beslut om stora förändringar i företagets/organisationens verksamhet. Ett stöd som kan ge hållbara beslut och smidigare processer.

Utbildningar & föreläsningar

Vi kommer gärna till er, deltar i seminarier och utbildningar och förmedlar vårt kunnande inom olika områden.

Vi skapar värde hos företag som befinner sig i en förändringsprocess

"Vi lärde oss än mer hur viktigt det är att medlemmarna är med på spåret. Ledningen lärde sig framförallt hur illa ställt det var med chefsskapet – och började åtgärda det!” – En av våra kunder

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

  • Oberoende bedömning
  • Era synpunkter tas tillvara
  • Ökad kunskap
Login