Arbetstagarkonsult

Företag och organisationer har enligt avtal mellan centrala parter rätt att anlita en arbetstagarkonsult inför förändringar som kan påverka företagets ekonomi och de anställdas sysselsättning.

Som arbetstagarkonsulter ger vi dig som facklig företrädare underlag och kunskap inför förhandlingar med arbetsgivaren. Vi är vana vid att snabbt sätta oss in i verksamheten och leverera resultat. Vi granskar och analyserar neddragningar, omorganisationer, outsourcing eller flytt av verksamhet som kan innebära både övertalighet och förändrade arbetsförhållanden för chefer och personal.

Att anlita en arbetstagarkonsult

Fackligt förtroendevalda lokalt har rätt att anlita en arbetstagarkonsult. Den rätten finns med i olika centrala avtal mellan parterna, se nedan. Det är de fackliga organisationerna som är uppdragsgivare.

”De lokala arbetstagarorganisationerna har rätt att anlita arbetstagarkonsult för särskilt uppdrag inför förestående förändringar som har väsentlig betydelse för företagens ekonomi och de anställdas sysselsättning.”

(Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv, LO, PTK § 12)

”En lokal arbetstagarorganisation får anlita en arbetstagarkonsult för särskilt uppdrag inför förestående förändringar eller rationaliseringar som planeras av en myndighet och har väsentlig betydelse för verksamhetens omfattning och för de anställdas sysselsättning.”

(Avtalet Samverkan för Utveckling C 6, Arbetsgivarverket, fackförbund inom statlig sektor)

Vad kan vi hjälpa till med?

Med hjälp av en arbetstagarkonsult skapas smidigare processer och mer hållbara förändringar. Vi granskar förändringsförslag, lyssnar av organisationen, går igenom skriftliga underlag, tillför kunskaper och erfarenheter. Vi bedömer även alternativa förslag till verksamhetsutveckling. Genom våra insatser får både fack och ledning en oberoende analys och en värdefull ”second opinion”.  De fackliga får en ökad kunskap och stärker sin roll som samverkanspartner till arbetsgivaren.

Vi kan till exempel:

 • Granska underlag som berör diskuterade/föreslagna förändringar
 • Ta fram en risk- och konsekvensanalys vad gäller t ex omvärld, strategier, arbetsorganisation, ekonomi och kompetensförsörjning
 • Bedöma möjliga alternativ till ledningens förslag
 • Skapa förutsättningar för ett bra genomförande av förändringarna
 • Bidra till en bättre samverkan för företagets/organisationens utveckling.

Hur går du tillväga?

 1. Diskutera igenom med dina fackliga kollegor vilka problemen är och hur behovet ser ut.
 2. Informera arbetsgivaren om att ni behöver anlita en arbetstagarkonsult.
 3. Ring oss på telefon 08-694 04 50 eller skicka ett mejl till info@atk.se

Tre viktiga punkter att känna till

 • Rätten att anlita en arbetstagarkonsult finns för alla företag med mer än 50 anställda, men även i mindre företag kan arbetstagarkonsult användas om fack och ledning är överens.
 • Det lokala facket är uppdragsgivare och arbetsgivaren betalar konsulten (privat sektor). Den fackliga organisationen ska komma överens med arbetsgivaren om uppdragets inriktning och omfattning.
 • Arbetstagarkonsultrapporten ägs och disponeras av de fackliga organisationerna som begärt stöd av arbetstagarkonsult.

Har du frågor?

Kontakta oss så svarar vi

Some fields are not valid
Standard Form

Kostnadsfri rådgivning och förslag till upplägg

Vårt kunnande om förändring i organisationer blir er förmåga att förbättra verksamheten och arbetsmiljön genom att skapa delaktighet och utnyttja alla medarbetares kompetens.

 • Oberoende bedömning
 • Era synpunkter tas tillvara
 • Ökad kunskap
Login